Услуга по продажба

Услуга по продажба

Гарантниот период е 12 месеци од денот на пуштањето во употреба на датумот на прифаќање. Покрај тоа, ние обезбедуваме 1 година гаранција и доживотно бесплатно техничко водење и обука.

Ние гарантираме време на одржување не повеќе од 7 работни дена и време на одговор во рок од 3 часа.

Ние градиме профил на услуга на инструменти за нашите клиенти да ги снимаат услугите на производите и условите за одржување.

Откако инструментите ќе започнат со услугата, ќе платиме дополнителни активности за да ги собереме условите за услугата.