Услуга по продажба

Услуга по продажба

Гарантниот период е 12 месеци од датумот на прифаќање на пуштањето во употреба.Дополнително, обезбедуваме 1 година гаранција и доживотно бесплатно техничко водење и обука.

Ние гарантираме време на одржување не повеќе од 7 работни дена и време на одговор во рок од 3 часа.

Изградуваме профил за сервисирање на инструменти за нашите клиенти да ги евидентираат условите за сервисирање и одржување на производот.

Откако инструментите ќе започнат со сервисирање, ќе платиме дополнителни работи за да ги собереме условите за услугата.